Na een openbare bediening van prediking en wonderen werd Jezus gearresteerd, ter dood veroordeeld en gekruisigd aan een Romeins kruis. Hij stierf een brute dood, werd begraven en stond daarna op uit het graf, zegevierend over Satan, de zonde en de dood zelf.

Door te leven, te sterven en weer op te staan, heeft Jezus een weg tot redding gemaakt voor allen die geloven. Zijn kruisiging heeft de straf betaald die wij verdienen voor de manier waarop we God hebben onteerd. Hij stierf zodat wij dat niet meer hoeven te doen. En hij stond op zodat wij nieuw leven mogen ontvangen.

Jezus biedt eeuwig leven, overvloedige vreugde, de gave van de Heilige Geest en verzoening met God voor iedereen die zich aan hem toevertrouwt.

Degenen die in Jezus geloven, zijn bevrijd van zonde, schuld en schaamte. Ze worden uitgenodigd in Gods familie, vrijelijk gegeven met een levende hoop en erfenis die nooit vergaat, bederft of vervaagt. Ze krijgen de opdracht om zijn missie over de hele wereld voort te zetten, anderen over Hem te vertellen en uit te nodigen Hem te volgen.

Op een dag zal Jezus terugkeren. De Bijbel vertelt ons dat op die dag elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat hij de Heer is. Maar voor nu wil Hij dat we voor Hem leven, om de lof van Zijn glorie te verkondigen door middel van onze werken en woorden.


gericht… op JEZUS