Hieronder kun je over onze drie kernwaarden lezen:
De Bijbel, Community en de Missie.

Het is belangrijk dat er in de gemeente een gezonde balans is in deze drie kernwaarden. We willen niet hoogmoedig en veroordelend zijn door iedereen met de ‘de Bijbel’ om de oren te slaan door een eenzijdige nadruk op ‘de waarheid’. Ja, we onderwijzen de Bijbel maar willen dit doen in liefde en geduld naar elkaar, zoals Jezus ons liefheeft. Op God gericht maar ook naar elkaar (community) zonder de Bijbelse waarheden te verloochenen. Tot slot is een gerichtheid op de Grote Opdracht van levensbelang voor de gemeente. Opnieuw in een gezonde balans naar de Bijbel zodat de boodschap van het Evangelie, het Goede Nieuws, niet verwaterd maar mensen tot werkelijke bekering en redding brengt.


GODGERICHT

Het woord ‘Evangelie’ betekent gewoon ‘Goed Nieuws’ en het beschrijft wat God voor de wereld heeft gedaan door zijn zoon Jezus Christus. Jezus kwam in onze gebroken wereld om alles wat er mis mee is recht te zetten. Hij doet dit door mannen en vrouwen van hun zonde te redden door Zijn leven, dood en opstanding. Het is door geloof in Jezus dat we in een goede relatie met God worden gebracht.

Dit Goede Nieuws is dus geopenbaard in het leven van Jezus Christus, is aan ons overgedragen door de Heilige Geest, en vastgelegd in de Heilige Schrift, de Bijbel.

Een Evangelie-centrische kerk zijn betekent dus dat dit vreugdevolle, levensveranderende nieuws centraal staat bij alles wat we doen. Dit kenmerkt onze identiteit en staat centraal in onze samenkomsten.


GEMEENTEGERICHT

Gemeenschap is iets waarvoor we allemaal zijn gemaakt. Het Evangelie creƫert een nieuwe gemeenschap van verschillende mensen met een gezamenlijke identiteit en visie. De kerk is geen religieuze instelling of een verzameling van losse spiritueel ingestelde individuen. De kerk is een familie van mensen met een gezamenlijke missie: Jezus.

In onze gemeente willen we niet alleen het Evangelie verkondigen, maar het ook uitleven door gastvrijheid en daden van liefde en vriendelijkheid in dienst van Jezus. Samen willen we ernaar streven elkaar op te bouwen in ons geloof, elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien zoals Jezus dat voor ons deed.

We zijn gezamenlijk op missie terwijl we ons leven als individuen, families en vrienden met elkaar delen. We delen in elkaars vreugde en dragen elkaars lasten waardoor het evangelie van genade zichtbaar wordt.


MISSIEGERICHT

Wij willen ons inzetten voor de mensen in onze omgeving. We willen geen christelijke subcultuur zijn, maar willen delen in wat mensen bezig houdt, deelnemen in datgene waar mensen om geven en bijdragen aan onze omgeving.

Jezus kwam zodat alle mensen, plaatsen en dingen toen en nu konden worden hersteld in een goede relatie met God. Op dezelfde manier stuurt hij nu zijn kerk, een gemeenschap van gebroken mensen, bekrachtigd door zijn Geest, om de boodschap van zijn Evangelie te verkondigen. Geloven in het Evangelie stuwt ons naar buiten op zending en verandert onze houding ten opzichte van de wereld.

De kerk is dus een gezonden kerk, die op missie is, lokaal en wereldwijd, geroepen om deel te nemen en toch onderscheidend te zijn.


gericht… op JEZUS