Zondag 30 juli (geld voor iedere 5e zondag van de maand) is er GEEN samenkomst in de Biechten. Op een andere locatie komen we samen voor een doopdienst. Stuur voor meer informatie een email naar info@cgdenbosch.nl. Je bent van harte welkom!

Welkom bij Christengemeente Den Bosch!

Wij zijn een evangeliecentrische gemeente, gevormd door Gods genade, en missiegericht in het maken van discipelen van de Heer Jezus Christus. We bestaan ​​uit lokale mensen van alle leeftijden en achtergronden. Iedereen is welkom – of je nu bekend bent met het christelijk geloof of het wilt verkennen, de deur staat open!


Samenkomsten:

We komen iedere zondag samen om elkaar te ontmoeten, Gods Woord te openen, Hem groot te maken met het zingen van lofliederen en samen te bidden. De dienst begint om 10.00uur. We komen samen in het gebouw van de Biechten aan de Vincent van Goghlaan 1 in Den Bosch (Rosmalen).