#1 | 1 Kor. 1:22-24; 2:2; 15:1-4 & Gal. 1:6-9 | Een gezonde gemeente is Evangeliecentrisch | Door Auke Rienstra | 17-01-2021
#2 | 1 Pet. 1:23-2:2 | ‘In een Gezonde Gemeente staat Gods Gezaghebbende Woord centraal | Door Auke Rienstra | 14-02-2021
#3 | Hand. 1:8 & Matt. 5:13-16 | Een Gezonde Gemeente is Missiegericht | Door Auke Rienstra | 14-02-2021
#4 | 1 Kor. 12:12-27 | In een Gezonde Gemeente functioneren alle lichaamsleden | Door Erik Spreeuwers | 28-03-2021
#5 | Een Gezonde Gemeente wordt geleid door Bijbelse oudsten | Door Auke Rienstra | 11-04-2021
#6 | Een Gezonde Gemeente is een Biddende gemeente | Door Auke Rienstra | 27-06-2021