BELEIDSPLAN 2023
Algemeen

Christengemeente Den Bosch, samenkomend in Sociaal-Cultureel Centrum De Biechten,
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Den Bosch.
De gemeente wordt geleid en bestuurd door
– Erik Spreeuwers, oudste, voorzitter
– Cees van Rems, secretaris, penningmeester

doelstelling

a. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt;
b. Zichzelf op te bouwen in het geloof, in de liefde, in de hoop en in de verwachting van de komst van haar Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God ieder mens heeft gegeven;
c. In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door middel van evangelisatie en zending;
d. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen;
e. Met verwante gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie

De doelstelling voor het jaar 2023 is het verder opbouwen van het lokale gemeenteleven en het ontwikkelen van de geestelijke identiteit en visie van de gemeente als het aanleggen van de basale gemeentestructuren. Tevens willen we ons richten op een ‘outreach’ activiteit.

financiering

De financiering van de activiteiten van CGDB vindt geheel plaats door middel van vrijwillige bijdragen van betrokkenen en collecten tijdens de samenkomsten. Het beleid is erop gericht om de ontvangen middelen jaarlijks te besteden aan de doelstelling. Een beperkte reservevorming tot ten hoogste de begrote kosten van een jaar is mogelijk.

Dit beleidsplan is vastgesteld d.d. 31 januari 2023