Giften en ANBI status

Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die de zogenaamde ANBI-beschikking heeft. Deze anbi status is verkregen.

Collecten€ 2.500Huur samenkomstruimte€ 2.100
Giften€ 15.200Materialen€ 200
Apparatuur€ 1.000
Begeleiding€ 14.400
___________________
Totaal:€ 17.700Totaal:€ 17.700

Beloning:
De bestuurders ontvangen geen financiële of materiële beloning voor het uitoefenen
van hun functie.